14 เมษายน

14 เมษายน วันครอบครัว เรื่องที่ควรรู้ในวันครอบครัว

วันครอบครัว ถูกกำหนด ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้คำนึงถึง วันสำคัญ ของครอบครัว และให้สมาชิกในครอบครัวได้มี เวลา อยู่ด้วยกัน และใช้เวลาร่วมกันให้ มากขึ้น จึงมี การกำหนด ให้วันที่ 14 เมษายน นอกจากจะเป็น วันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกัน ด้วย สำหรับประวัติความเป็นมา อย่างไร ทางเรามีข้อมูลมาฝาก ทุกท่าน ช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ได้ถูกให้กำหนด เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งถือเป็น วันครอบครัว และ วันผู้สูงอายุได้มาอยู่ร่วมกัน ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น และความสุขในครอบครัว มากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น จุดเริ่มต้นของความสุขที่ หาไม่ได้ จึงนับว่าวันที่ 14 เมษายน เป็นวันสำคัญอีกวันนึง ที่เราทุกคนควรจะใช้วันหยุดเพื่ออยู่กับ ครอบครัว ความหมายของคำว่าสถาบันครอบครัว 1. ความหมายทั่วไป        สถาบันครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่คนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกันใน เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว … Read More