22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก ซึ่งวันคุ้มครองโลกนั้น จะตรงกับวันที่ 22เมษายน ของทุกปี โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2513 ตามนโยบายประกาศของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program : UNEP) เพื่อสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมของโลก เป็นอีกหนึ่งโครงการขององค์กร(United Nations Environment Program : UNEP)

โดยปัจจุบันนี่ มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ในเครือข่ายนี้มากกว่า 190 ประเทศ ทั่วโลกกันเลยทีเดียว โดยจะประสานงานกัน ผ่านเว็บไซค์ส่วนกลาง ที่ใช้ชื่อเว็บไซค์ว่า Earthday.org นั่นเองติดตามข่าวสารได้ที่นี่

ประวัติวันคุ้มครองโลกสากล 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

ซึ่งจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เกิดโครงการวันคุ้มครองโลกนั้น ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย John McConnell ซึ่งเขาได้เป็น นักเคลื่อนไหว ด้านสันติภาพ เขาได้นำเสนอให้จัดตั้ง วันคุ้มครองโลกขึ้นมา เพื่อให้เป็นเกียรติ แก่โลกที่เขาอยู่ ในปีพุทธศักราช 2512 แต่วันที่เริ่มเปิด โครงการนี้จริงๆ นั้นเขาต้องรออีก 1 ปี เลยที่เดียว จึงเริ่มเปิดโครงการ ซึ่งวันที่เปิดคือ วันที่ 21 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2513 นั่นเอง

โดยเป็นการเริ่มต้น ของฤดูใบไม้ผลิ ของซีกโลกทางเหนือนั่นเอง ต่อมาเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ท่าน Gaylord Nelson ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา ก็เสนอให้มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้อยู่ใน หลักสูตรการเรียนการสอน อีกหนึ่งวิชาเรียน ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จ้างอาจารย์ผู้สอนวิชานี้

ชื่อว่า นาย Denis Hayes ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหว การรักษาสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ ซึ่งในภายหลัง ได้ใช้ชื่อว่า วันคุ้มครองโลก (Earth Day) และใน วันที่22เมษายน พุทธศักราช2513 ผู้คนกว่า 25 ล้านคน ก็ได้เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามา ตามบนถนน

เพื่อร่วมแสดงพลัง ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ ในวันนั้นจึงกลายเป็นวัน ที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ บนโลกใบนี้ นั่นเอง และถือว่า เป็นการคอยย้ำเตือนมนุษยชาติ ว่าควรนึกถึงผลกระทบจาก ธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น ถ้าหากเราไปทำลายป่าเขา ต้นไม้ หรือตัดต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้น ผลกระทบที่จะได้นั้น

เช่นว่า น้ำป่าไหลหลากบ้าง น้ำท่วมในประเทศบ้าง หรือไฟป่าบ้าง มลพิษต่างๆที่เกิดจาก การเผาป่าเผาขยะ แต่ที่แน่นอนที่สุดที่เรา พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ง่ายๆเลยคือ ปัญหาโลกร้อน ที่เราเจอกันอยู่ทุกๆวัน

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
22เมษายน วันคุ้มครองโลก

พอปีพุทธศักราช 2533 นาย Denis Hayes ได้รวบรวมประเทศสมาชิก ได้มากถึง 141 ประเทศ เลยทีเดียว  และในปีพุทธศักราช 2559 นั้น ได้มีการลงนามข้อตกลง เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และอีก 120 ประเทศสมาชิก 

ซึ่งในปีพุทธศักราช 2559 นั้น ได้มีประเทศที่ลงนามทั้งหมดคือ  195 ประเทศ ที่ถือว่าเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว กิจกรรมสำคัญ ในวันคุ้มครองโลกนั้น ประชาชนทั่วโลก จะจัดงาน ตลอดสัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่โลกเผชิญอยู่ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เกิดการระดมมวลชน ผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นครั้งใหญ่สุด ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในรอบ 50 ปี ของวันคุ้มครองโลก นั่นเอง

โดยในประเทศไทย เราได้มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้มีการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอยู่แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติป่าเขา ป่าไม้ และผลกระทบอันร้ายแรงจากการตัดไม้ทำลายป่า ไม่ว่าจะเป็น น้ำป่าไหลหลัก เข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชน ของประเทศไทย

ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มจัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลก ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ 22 เมษายน พุทธศักราช 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในยุคนั้นถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจาก ท่านสืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี กระทำอัตวินิบาตกรรม

ซึ่งในวันคุ้มครองโลกของทุกปี ยังมีการจัดกิจกรรม รักษ์ธรรมชาติ เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ ของท่านสืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ คนสำคัญของประเทศไทย เลยก็ว่าได้

บทความแนะนำ