‘หมอช้าง’ เผย ‘ราหูอมจันทร์’ ราศีไหนต้องระวัง

“หมอช้าง” เผย ราหูอมจันทร์ ราศีไหน ต้องระวังเป็นพิเศษ และแนะนำ บทสวดคาถากันคราส จากพระราหู คืน “วันวิสาขบูชา” 26 พ.ค.นี้

หมอดูนักพยากรณ์ ชื่อดัง ของประเทศไทย ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เปิดเผยดวง 2 ราศี ที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และ ความวุ่นวาย หลัง 26 พ.ค.64 ราหูอมจันทร์ เต็มดวง ตรงกับ วันพุธกลางคืน ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า ไม่ควรอยู่กลางแจ้ง ในคืนราหูอมจันทร์ แก้เคล็ด โดยหมั่นสวดคาถากันคราสจากพระราหู โดย 2 ราศี ประกอบด้วย ราศีพฤษภ และราศีพิจิก

คืนวันพุธที่ 26 พ.ค. มีปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ แบบเต็มดวง ผู้ที่เกิด ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธกลางคืน ควรระวัง ในช่วงสัปดาห์นี้เป็น พิเศษ ทั้งปัญหาสุขภาพ,อุบัติเหตุ และ เรื่องอารมณ์แปรปรวน หลีกเลี่ยง การอยู่กลางแจ้ง ในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วิธีแก้ราหูอมจันทร์ คืน 26 พ.ค.นี้ หมอช้าง เผย ‘ราหูอมจันทร์’ ราศีไหนต้องระวัง

พรุ่งนี้ 26 พ.ค. 2564 นอกจาก จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันวิสาขบูชาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางความเชื่อ คติพราหมณ์ และโหราศาสตร์ไทย กับปรากฎการณ์ “ราหูอมจันทร์” เต็มดวง โดยตามความเชื่อ ราหูอมในลัคนาราศีใด มักจะเชื่อว่าจะมีเคราะห์ สิ่งไม่ดี มาแพ้วพาน

ราหูอมจันทร์ 2564 เวลาไหน ราหูอมจันทร์ วันนี้ โปรดสังเกตบนท้องฟ้า ในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.

ตำนานราหูอมจันทร์มีที่มายังไง ราหูอมจันทร์คืออะไร

ตามตำนาน กล่าวไว้ว่า เดิมพระราหูเป็นเทพ องค์หนึ่ง เอกลักษณ์ที่คนไทยรู้จักกันในปัจจุบัน คือ พระราหูมีกายเพียงครึ่งท่อน โดยมีตำนานเล่าว่า ในช่วงที่ทำพิธี กวนเกษียรสมุทร เมื่อได้น้ำอมฤติออกมา พระราหูที่ซ่อนตัวอยู่ ได้ออกมาแล้วแอบดื่มน้ำอมฤต ในระหว่างที่เหล่าเทพกำลังวุ่นวายยื้อแย่ง น้ำอมฤต ผู้ใดได้ดื่มจะกลายเป็นอมตะ พระราหูดื่มน้ำอมฤตไหลผ่านไปจนถึงกลางตัวอยู่แล้วเชียว พระอาทิตย์ พระจันทร์ เห็นจึงไปฟ้องพระวิษณุ พระวิษณุ จึงขว้าง จักรสุทรรศนะ ตัดตัว พระราหู ขาด พระราหู ส่วนของร่างกายที่ได้ดื่ม น้ำอมฤต แล้ว จึงกลาย เป็นอมตะ

พระราหู แค้นมาก ที่สองเทพ นำความไปฟ้อง ครั้งใด เมื่อสบโอกาส ก็จะอม พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไว้ จนเกิดเป็นปรากฎการณ์ สุริยุปราคา และราหูอมจันทร์ เพื่อบดบังไม่ให้สองเทพนั้นฉายแสงรัศมี แต่ว่าปรากฎการณ์ ดังกล่าว ก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะพระราหูมีกายเพียงครึ่งตัว พระอาทิตย์กับพระจันทร์จึง หลุดรอดไปไหน

บทสวดไหว้พระราหู 2564 บรรเทาเคราะห์

บทสวดไหว้พระราหู ราหูอมจันทร์พุทธคุณ

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ เตนะ โข ปะนะ
สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติฯ
อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน
ตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะปะฏิปันโนส๎ะมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติฯ

อะถะโข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุตตัง อารัพภะ
ราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระหันตัง สุริโย สะระณัง คะโต
ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯ
โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร
เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช
มา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติฯ

อะถะโข ราหุ อะสุรินโท สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎ตะวา
ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ
อุปสังกมิต๎ตะวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ
เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

ที่มา : วัดป่ามหาชัย

คาถาบูชาพระราหู
(ตั้งนะโม 3 จบ)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ที่มา : วัดพระนอน จังหวัดเพชรบุร

บทความแนะนำ