บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับต่อ! เงินเยียวยาเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับต่อ! เงินเยียวยาเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64

ผู้สื่อข่าวได้ออกมารายงานว่า วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยถึง มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ ซึ่งได้เป็นการช่วยเหลือประชาฃนอย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบอดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้มีความรุงแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องอัตราการติดเชื้อของ โควิด -19 และมีผู้เสียชีวิต ซึ่งในครั้ง นี้ มาตรการเยียวยาโควิด -19 ก็คือ การช่วยเหลือ และให้เงินค่าครองชีพแก่ “ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน นั้น จะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มเติม เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งในโครงการในครั้งนี้ จะช่วยเหลือ คือเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 จะครอบคลุมประชาชนโดยทั้งหมด 13.65 ล้านคน

นอกเหนือจากนี้แล้ว มาตรการลดย่อนภาระค่าครองชีพของประชาชน ก็ยังได้มีโครงการช่วยเหลือเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผุ้ที่มีความต้องการที่อยากให้ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวนี้จะให้ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 2.4 ล้านคน โดยการช่วยเหลือการเยียวในครั้งนี้ จะเพิ่มเงินให้ประชาชนที่มีบัตรคนจน เพิ่มให้อีก เดือนละ 200 บาท เป็นเวลาทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 เช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้ผู้ที่มีบัตรคนจะได้วงเงิน ตามนี้ 

– ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 200-300 บาทต่อคน ต่อเดือน

– ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคน ต่อเดือน 

– สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน 

ความช่วยเหลือ “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 

มาตรการการเยียวยาโควิด – 19 ที่ ครม. ได้อนุมัติให้ในวันที่ 5 นี้ จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากแก่ผู้ที่มีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม จากปกติที่ได้รับความช่วยเหลือ 6 รายการต่อเดือน ดังนี้ 

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

1. ได้คนละเท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อคน ต่อเดือน (กดเป็นเงินสดไม่ได้)

2. ได้คนละเท่าไร : ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคน ต่อเดือน (กดเป็นเงินสดไม่ได้)

3. ได้คนละเท่าไร : วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (กดเป็นเงินสดไม่ได้)

  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

4. ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

5. ได้เท่าไร : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

6. ได้คนละเท่าไร : เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน

ใครได้บ้าง : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความแนะนำ